Verplantbaarheidsonderzoek

Wanneer een boom, om wat voor oorzaak dan ook, niet langer te handhaven is, kan een verplanting wellicht voorkomen dat de boom moet worden gekapt. Door het uitvoeren van gericht onderzoek kunnen wij beoordelen of een verplanting een (boom)technisch haalbaar en verantwoord alternatief is.

Allereerst zal een visuele bovengrondse inspectie moeten uitwijzen of de boom het op basis van conditie, mechanische kwaliteit en toekomstverwachting in potentie waard is om te worden verplant. Wanneer dit het geval is, zal ondergronds worden gekeken naar het bodemprofiel en het bewortelingspatroon. Een (relatief) compacte, voldoende intensief doorwortelde en samenhangende (verplantings)kluit is sterk bepalend voor het succes van een verplanting.

Niet minder belangrijk is echter de inrichting van de nieuwe plantplaats. Deze moet (ook op termijn) voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte bieden van een voldoende kwaliteit.

Wanneer verplanten een reële optie blijkt te zijn, zullen wij in ons advies aandacht besteden aan een juiste verplantvoorbereiding, de verplantmethode, de inrichting van een nieuwe plantplaats en het nazorgtraject. Omwille van een goede belangenafweging zal ook een financiële paragraaf in het rapport niet ontbreken.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.