Uw bomen in beeld

Eén van Treevision’s specialismen is het uitvoeren van boominventarisaties en -inspecties. Voor goed en rendabel boombeheer zijn deze inventarisaties en inspecties heel belangrijk. Sterker nog, succesvol boombeheer begint ermee.

Inventarisaties

Treevision inventariseert hoe groot uw bomenbestand is. Ook brengen we de kwaliteit van uw bomen in kaart. Deze informatie is van cruciaal belang voor het reserveren van onderhoudsbudgetten, het opstellen van beleids-, onderhouds- en werkplannen en het eventueel  uitbesteden van het boomonderhoud.

Treevision werkt met geavanceerde apparatuur: hard- en software om bomen nauwkeurig in te meten en een ‘voorgeprogrammeerd paspoort’ waarin gegevens digitaal worden vastgelegd. Hierbij maakt Treevision gebruik van de inspectie- en analyse software GeoVisia.

Treevision is bekend met vrijwel alle bestaande beheersystemen en werkt samen met diverse pakketleveranciers en ervaren programmeurs.

Graag helpen wij u om inzicht te krijgen (en te houden) in uw bomenbestand, zodat u dit op een planmatige en efficiënte wijze kunt beheren.

Inspecties

Boomeigenaren zijn wettelijk verplicht (art. 6:162 BW) hun bomen te onderhouden en periodiek te (laten) inspecteren op mogelijke gebreken. Deze zorgplicht heeft tot doel om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren en de kans op (letsel)schade te voorkomen.

Treevision voert boominspecties uit door de inzet van ervaren en gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs. Om te kunnen beoordelen in hoeverre een boom nog stabiel en breukvast is, is specifieke kennis en ervaring  noodzakelijk. Op basis van deze deskundigheid kunnen afwijkingen en gebreken worden vastgesteld. Zo kan er uitspraak gedaan worden over eventuele veiligheidsrisico’s en te nemen maatregelen. In veruit de meeste gevallen is het mogelijk om door  een visuele inspectie (VTA-inspectie)  te beoordelen of een boom voldoende stabiel en/of breukvast is. Bij een sterk vermoeden van een (potentieel) veiligheidsrisico is nader onderzoek nodig.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.