Bomen Effect Analyse (BEA)

Bouw-, reconstructie- of herinrichtingsplannen? Laat ons beoordelen of de voorgenomen werkzaamheden van invloed zijn op een duurzame (en veilige) instandhouding van het aanwezige bomenbestand. Na bestudering van de plannen en uitvoering van boven- en ondergronds onderzoek, zullen wij u op basis van een knelpuntenanalyse adviseren over de te nemen boombeschermende maatregelen voor, tijdens en na de (bouw)werkzaamheden.

Het is van belang deze eisen en randvoorwaarden vast te leggen in een bestek. Een dergelijk document is juridisch bindend en maakt het mogelijk sancties op te leggen wanneer de boombeschermende bepalingen niet worden nageleefd.

Mocht het ten uitvoer brengen van de voorgenomen plannen niet mogelijk zijn met behoud van de aanwezige bomen, dan denken wij graag met u mee over reële alternatieven.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.