Stabiliteitsonderzoek

Wordt er getwijfeld aan de stabiliteit van de boom en kunnen de potentiële risico’s niet worden beoordeeld aan de hand van gedeeltelijk vrijgraven van de wortelkluit, dan kan de boom worden onderzocht met behulp van een windworpsimulator (trekproef). Bij de trekproef wordt middels een in de kroon aangebrachte lierkabel een mechanische proefbelasting van maximaal circa 40% van de maximale windlast op de boom uitgeoefend.

Een vooraf aangebrachte hellingshoekmeter meet zowel de doorbuiging van de stam als het overhellen van de gehele boom (wortelkluit) in vier richtingen. Door deze waarden te extrapoleren kan middels een risicoanalyse een uitspraak worden gedaan of de boom zijn stabiliteit voldoende beheerst en bij welke windbelasting de kans dat de boom in zijn geheel omwaait reëel aanwezig is.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zullen wij u adviseren over de te nemen beheermaatregelen.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.