Nieuws

Vind hieronder onze nieuwsberichten.

 • 19-02-20 Cursus 'Ecologisch boombeheer'

  Op 19 februari 2020 hebben alle werknemers van Treevision deelgenomen aan de door Treevision geïnitieerde cursus 'Ecologisch Boombeheer' van Naturio - en met succes! Zij hebben allemaal het certificaat overhandigd gekregen.

 • 01-05-17 Verhuizing Treevision

  M.i.v. 1 mei 2017 is Treevision gevestigd aan Zwanenhof 11 te Nijkerk. 

 • 21-12-16 Komst tweede werknemer

  M.i.v. 1 februari 2017 komt Rob Mosterd ons team versterken. Na jarenlang als European Tree Worker actief te  zijn geweest als allround boomverzorger is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Het is de bedoeling dat Rob zich als Gecertificeerd Boomveiligheidscontroleur hoofdzakelijk zal bezighouden met het uitvoeren van inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden. Daarnaast zal hij worden ingezet om te assisteren bij het uitvoeren van boomtechnisch onderzoek. Wij verwachten met deze personeelsuitbreiding ons toenemende klantenbestand nog beter van dienst te kunnen zijn.

 • 21-12-16 Aanschaf geavanceerde meetapparatuur t.b.v. groeiplaatsonderzoek

  Sinds kort beschikt Treevision over een 2-tal geavanceerde meetapparaten t.b.v. groeiplaatsonderzoek. Naast een bodemgasmeter (Eagle 2) betreft dit een bodemvochtmeter (Aquaterr T-350). Met deze apparaten zijn we in staat om zeer nauwkeurig vast te stellen wat het percentage zuurstof, kooldioxide en methaangas in de bodemlucht is en kan tevens de vochtigheid en temperatuur van de bodem worden bepaald. Met behulp van deze apparaten is het mogelijk om zowel in bestaande situaties als bij nieuwe plantlocaties een nog beter onderbouwde uitspraak te doen over de kwaliteit van de groeiplaats. 

 • 11-02-16 Gecertificeerd controleur Handboek Bomen

  Na deelname aan het pilotproject Resultaatsmeter is Tjeerd Visser begin februari als één van de eersten geslaagd voor het examen 'Controleur Handboek Bomen'. Bij diensten of leveringen waarbij het Handboek Bomen van toepassing is verklaard, kan met de applicatie 'Resultaatsmeter Handboek Bomen' worden gemeten of en in welke mate de vereiste kwaliteit is geleverd dan wel behaald. De metingen binnen de Resultaatsmeter kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde controleurs.

  Behoefte aan een gecertificeerd controleur? Wij zijn u graag van dienst! 

  http://resultaatmeter.norminstituutbomen.nl/resultaatmeter/register/

 • 02-12-15 Uitbreiding Treevision!

  M.i.v. 1 december 2015 is Peter Spijker bij Treevision in dienst getreden als boomtechnisch adviseur. Na enkele jaren actief te zijn geweest als boomveiligheidscontroleur heeft Peter zich de laatste jaren fulltime bezig gehouden met het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van boomtechnisch onderzoek & advies. Als gecertificeerd European Tree Technician en geregistreerd boomtaxateur kan met recht gesproken worden van een ervaren boomspecialist.  Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij bestaande en toekomstige klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

 • 09-07-15 Treevision viert eerste lustrum!

  Afgelopen juli vierde Treevision haar vijfjarig bestaan. Terugkijkend mogen we dankbaar vaststellen dat steeds meer opdrachtgevers ons weten te vinden. Wij willen al onze opdrachtgevers en zakenrelaties dan ook hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen en de plezierige samenwerking. 

 • 21-05-14 Licentiehouder Norminstituut Bomen

  Sinds medio 2013 is Treevision licentiehouder van het Norminstituut Bomen. Dit onafhankelijke instituut heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren middels het ontwikkelen en standaardiseren van normen, procedures en regelgeving t.a.v. bomen in de buitenruimte.

  Doordat ons bureau beschikt over en kennis heeft van het Handboek Bomen en de Boommonitor Online zijn wij nog beter in staat u op een professionele en deskundige wijze te adviseren t.a.v. beleid, ontwerp, inrichting en beheer m.b.t. uw bomenbestand.   

 • 14-01-14 Artikel in Boomzorg 'Hilversum: blik op de toekomst'

  Artikel in Boomzorg: Gemeente Hilversum verschuift de focus van bomen verzamelen naar goed onderhoud (nr. 7, 2013). Interview n.a.v. inventarisatie en inspectie gemeentelijk bomenbestand.

  Lees meer >
 • 06-01-14 Artikel in Boomzorg m.b.t. expertpanel

  Artikel in Boomzorg m.b.t. expertpanel (nr. 6, 2013)

  Lees meer >
 • 07-01-14 Bomenposter 'Werken rond bomen'

  Download hier de nieuwe Bomenposter 'Werken rond bomen'

 • 09-07-13 Geregistreerd boomtaxateur

  In mei 2012 is Tjeerd Visser, eigenaar van Treevision boomtechnisch ingenieursbureau, geslaagd voor de vaktest van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Met deze erkenning als Geregistreerd Boomtaxateur, kunt u bij ons terecht voor al uw schadetaxaties en waardebepalingen.

 • 09-07-13 Inspectiesoftware

  Sinds de aanschaf van GeoVisia beschikt Treevision over de nieuwste inspectie- en analysesoftware. Middels deze praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke software, zijn wij nog beter in staat om uw bomen in kaart te brengen en inspectiegegevens vast te leggen.

  Lees meer >