21-05-14 Licentiehouder Norminstituut Bomen

Sinds medio 2013 is Treevision licentiehouder van het Norminstituut Bomen. Dit onafhankelijke instituut heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren middels het ontwikkelen en standaardiseren van normen, procedures en regelgeving t.a.v. bomen in de buitenruimte.

Doordat ons bureau beschikt over en kennis heeft van het Handboek Bomen en de Boommonitor Online zijn wij nog beter in staat u op een professionele en deskundige wijze te adviseren t.a.v. beleid, ontwerp, inrichting en beheer m.b.t. uw bomenbestand.   


Overige nieuwsberichten:

Terug naar de nieuwsoverzicht pagina