Over Treevision, feitelijk en missie

Onze naam zegt het al:  wij hebben kijk op bomen. Deze visie is gebaseerd op jarenlange ervaring  met  zowel de praktische boomverzorging als alle vraagstukken rondom beleid en beheer. Onze kundigheid stoelt dus niet alleen op boekenkennis, maar ook op het in weer en wind aanplanten, (ver)planten, onderhouden en onderzoeken van talloze bomen.

Dit doet Treevision

Met de praktische boomverzorging  als basis richt Treevision zich  op onderzoek en advies rondom bomen. Daaronder vallen het uitvoeren van inventarisaties, allerhande boomtechnisch onderzoek en vraagstukken met betrekking tot beleid en beheer. U kunt bij Treevision daarnaast terecht voor projectmanagement en directievoering.

Onafhankelijk adviseur

Treevision is een onafhankelijk adviesbureau. Omdat wij geen praktische boomverzorgingswerkzaamheden uitvoeren, is er geen sprake van belangenverstrengeling tussen advisering en uitvoering. Dit geeft ons alle ruimte een geschikte rol te vervullen bij het vinden van passende oplossingen.

Vooral in stedelijk gebied is de druk op de beschikbare ruimte groot en dreigen bomen veelal letterlijk te sneuvelen. Wij zetten ervaring, een groot netwerk en onze ‘kijk op bomen’ in om binnen dit krachtenveld de belangen van uw bomen optimaal te waarborgen.

Certificaten

Als boomtechnisch ingenieursbureau, beschikt Treevision onder meer over de volgende certificaten: European Tree Technician, Geregistreerd Boomtaxateur, European Tree Worker, Gecertificeerd Boomveiligheidscontroleur en Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA-vol).

Dit wil Treevision

Over onze missie kunnen we kort zijn: bomen de  zorg en aandacht geven die ze verdienen. Particuliere boomeigenaren, boombeheerders of anderen die beroepsmatig met bomen werken, neemt Treevision deze zorg uit handen. Het belang van de boom staat, rekening houdend met de wensen van de klant, centraal.

Treevision denkt met u mee en geeft advies, met als  doel het verkrijgen en onderhouden van een gezond en duurzaam bomenbestand. Dat is wat we willen, dat is waar we voor gaan en daar mag u Treevision op aanspreken.