Treevision en bomen

Hoe kan het anders: Treevision heeft hart voor bomen. Bomen boeien ons, bomen zijn prachtig, op bomen raken wij nooit uitgekeken. Bomen fungeren echter niet alleen als mooie, lommerrijke aankleding van de  buitenruimte, maar betekenen meer. Bomen vervullen tal van belangrijke maatschappelijke functies.

Bomen zijn gezond

Vanwege deze waardevolle maatschappelijke betekenis heeft Treevision hart voor bomen. Bomen zijn onmisbaar, ze verbeteren aantoonbaar het woonklimaat, het vestigingsklimaat en het gezondheidsklimaat, vooral in de stad. Bomen hebben een gunstige invloed op de prijs van een huis, en bedrijven vestigen zich graag op groene bedrijventerreinen. Kortom, bomen hebben tal van positieve effecten op de leefbaarheid en dragen bij aan het welzijn van de mens.

Bomen zijn rendabel

Treevision vindt dat bomen in ieders belang de juiste zorg en aandacht verdienen. Treevision  wil u hier graag bij ondersteunen. Een boom is veel meer dan een stam met takken en bladeren. Bomen zijn vanuit maatschappelijk, maar ook economisch oogpunt een waardevolle investering in een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Een interessante gedachte daarbij is dat een kosten-batenanalyse vrijwel zeker uitwijst dat uw bomenbestand financieel rendeert en meer oplevert dan het kost.