Groeiplaatsonderzoek

Bomen verkeren helaas nogal eens in een (sterk) verminderde conditie. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vooral in stedelijk gebied houdt dit vaak verband met de groeiplaats van de boom. Zo is de doorwortelbare ruimte veelal te beperkt en van onvoldoende kwaliteit.

Een groeiplaatsonderzoek kan uitwijzen in hoeverre de kwantiteit (doorwortelbare bodem) en de kwaliteit (beschikbaarheid voeding en vocht) van de bodem de oorzaak is van het achterwege blijven van de gewenste groei, of in hoeverre een bodem geschikt is als plantplaats voor nieuw te planten bomen. Een groeiplaatsonderzoek kan bestaan uit de volgende deelonderzoeken of een combinatie hiervan:

  • Bodem- en bewortelingsonderzoek
  • Grondonderzoek
  • Bladanalyse

Op basis van de onderzoeksresultaten zullen wij u adviseren over eventueel gewenste cq. noodzakelijke groeiplaatsverbeterende maatregelen.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.